Fråga 1

Alla människors lika värde är en av våra viktigaste principer.